trygg.lnu.no

Her finner du råd om hvordan du varsler, og hvordan du håndterer et varsel. Du finner også tips til hva din organisasjon kan gjøre for å øke bevissthet om viktige grenser, skape en kultur for å si ifra og utvikle gode rutiner.

Visit (Checked Safe): https://trygg.lnu.no/

Leave a Reply